API

Everifin Backend wykorzystuje architekturę RESTful API, zapewniając dostęp do danych bankowych użytkownika końcowego.

Wykorzystuje standardy takie jak HTTP verbs, routing RESTful oraz JSON.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna została zaprojektowana, aby pomóc w tworzeniu i dostarczaniu wydajnego ekosystemu otwartej bankowości, który spełnia potrzeby TPP (third party providers) w zakresie dostarczania usług płatniczych użytkownikom końcowym.

Udostępnia informacje o punktach końcowych, parametrach, rodzajach danych, uwierzytelnianiu, curl, JSON, wiersza poleceń, Chrome Developer Console, JavaScript i wielu innych.

Zamiast tego, żeby dowiadywać się o tych koncepcjach niezależnie od kontekstu, naucz się ich poprzez zanurzenie się w realnym scenariuszu podczas korzystania z naszego API.

Dostępne jest środowisko testowe z nieograniczoną liczbą połączeń testowych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami, aby uniknąć podwójnej pracy.

Bezpieczeństwo jest dla nas ważne

Poziom ochrony konsumentów przed zagrożeniami cybernetycznymi spełnia wymagane prawem standardy. W celu ochrony danych klientów opracowaliśmy wbudowane środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie, kontrola dostępu czy ochrona odtwarzania awaryjnego (disaster recovery).

Unikanie kroków pośrednich i pośredników w płatnościach wzmacnia bezpieczeństwo procesu. Gwarantuje to większą prywatność użytkowników, ochronę ich danych oraz możliwość przeprowadzania procesu KYC (know your customer) z wzmocnionym uwierzytelnianiem w celu zapobiegania oszustwom.

Zapewniamy również podwójną ochronę ubezpieczeniową (everifin i bank).

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nasi partnerzy

Z dumą prezentujemy nasze partnerstwa z innowacyjnymi firmami