API

Everifin Backend používa architektúru rozhrania RESTful API poskytujúcu prístup k bankovým údajom koncového používateľa.

Na užitočné zaťaženie používa štandardy, ako sú HTTP verbs, RESTful routing a JSON.

Chcete sa dozvedieť viac?

Technická dokumentácia

Technická dokumentácia je navrhnutá tak, aby pomáhala vytvárať a poskytovať účinný ekosystém otvoreného bankovníctva, ktorý spĺňa potreby TPPs (third party providers) pre poskytovanie platobných služieb koncovým užívateľom. 

Poskytuje informácie o koncových bodoch, parametroch, typoch údajov, autentifikácii, curl, JSON, príkazovom riadku, konzole pre vývojárov Chrome, JavaScript a veľa ďalších. 

Namiesto toho, aby ste sa o týchto konceptoch dozvedeli nezávisle od akéhokoľvek kontextu, naučte sa ich tým, že sa pri použití nášho rozhrania API ponoríte do skutočného scenára. 

K dispozícii je testovacie prostredie s neobmedzeným počtom testovacích pripojení. 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte, aby ste sa vyhli dvojitej práci.

Na bezpečnosti nám záleží

Úroveň ochrany spotrebiteľa pred kybernetickými hrozbami zodpovedá normám vyžadovaným zákonom. Na ochranu údajov klientov sme vyvinuli zabudované bezpečnostné opatrenia ako šifrovanie, kontrola prístupu alebo ochrana pred výpadkom (disaster recovery). 

Vyhýbanie sa medzikrokom a sprostredkovateľom v platbách posilňuje bezpečnosť procesov. To zaručuje väčšie súkromne používateľa, ochranu jeho údajov a možnosť vykonávať proces KYC (know your customer) so zosilnenou autentifikáciou, aby sa zabránilo podvodom. 

Zabezpečujeme aj dvojité poistné krytie (everifin a banka).

Naši partneri

S hrdosťou vám predstavujeme naše partnerstvá s inovatívnymi spoločnosťami