Ceny

Agregátor bankových účtov

Agregátor bankových účtov
2 osobné účty
Zadarmo
Každý ďalší účet
1 EUR/mesiac
Firemný účet
2 EUR/mesiac

Ďalšie služby

Elektronická fakturácia

Elektronická fakturácia

Vyžiadanie si e-faktúry
Prijaté e-faktúry
Odoslané e-faktúry

Výzva na zapojenie sa do pilotných projektov

Okamžité platby

Spotrebiteľská aplikácia
Aplikácia pre obchodníka
Open banking platby ako back-end riešenie

Výzva na zapojenie sa do pilotných projektov

Platobné riešenie pre e-shop

Platobné riešenie pre e-shop

Open banking platby - Everifin ako back-end riešenie
Open banking platby – „white label“ ako back-end riešenie

Výzva na zapojenie sa do pilotných projektov

Integrácie

Integrácie

Integrácie s tretími stranami (účtovné softvéry, ERP systémy, systémoví integrátori, finančné spoločnosti)

Výzva na zapojenie sa do pilotných projektov

Everifin Marketplace

Everifin Marketplace

Rozšírte svoje obchodné príležitosti na Everifin marketplace

Výzva na zapojenie sa do pilotných projektov