Cennik

Wieloplatformowa aplikacja

Agregator rachunków bankowych

Agregator rachunków bankowych

2 rachunki osobiste
Gratis
Każdy dodatkowy rachunek
5 PLN/miesięcznie
Rachunek biznesowy
10 PLN/miesięcznie
Fakturowanie elektroniczne

Fakturowanie elektroniczne

Przyjęte e-faktury
Bezpłatnie
Wysłane e-faktury
0,10€/e-faktura

Integracje

Rozwiązanie płatnicze dla e-shopu

Rozwiązanie płatnicze dla e-shopu

Everifin Open banking płatności jako rozwiązanie back-end
White-label Open banking płatności jako rozwiązanie back-end

Szukamy projektów pilotażowych

Agregator bankowy

Agregator bankowy

Integracje z aplikacjami stron trzecich (twórcy systemów księgowych, przedsiębiorstwa finansowe, dostawcy systemów ERP, integratorzy systemów)

Szukamy projektów pilotażowych

Everifin Marketplace

Everifin Marketplace

Rozwińcie swoje możliwości biznesowe z Everifin Merketplace

Szukamy projektów pilotażowych