Cennik

Agregator rachunków bankowych

Agregator rachunków bankowych
2 rachunki osobiste
Gratis
Każdy dodatkowy rachunek
5 PLN/miesięcznie
Rachunek biznesowy
10 PLN/miesięcznie

Dodatkowe usługi

Fakturowanie elektroniczne

Fakturowanie elektroniczne

Wniosek o e-fakturę
Przyjęte e-faktury
Wysłane e-faktury

Szukamy projektów pilotażowych

Płatności natychmiastowe

Aplikacja dla konsumentów
Aplikacja komercyjna
Płatności Open Banking jako back-end rozwiązanie

Szukamy projektów pilotażowych

Rozwiązanie płatnicze dla e-shopu

Rozwiązanie płatnicze dla e-shopu

Everifin Open banking płatności jako rozwiązanie back-end
White-label Open banking płatności jako rozwiązanie back-end

Szukamy projektów pilotażowych

Integracje

Integracje

Integracje z aplikacjami stron trzecich (twórcy systemów księgowych, przedsiębiorstwa finansowe, dostawcy systemów ERP, integratorzy systemów)

Szukamy projektów pilotażowych

Everifin Marketplace

Everifin Marketplace

Rozwińcie swoje możliwości biznesowe z Everifin Merketplace

Szukamy projektów pilotażowych